Kontakt

Ta kontakt med oss på e-post post@ljom.no eller direkte med en i styret.

Styret

  • Leder: Christoffer Cena, tlf. 913 05 023
  • Sekretær: Gunnar Gjølstad
  • Kasserer: Jon Solberg
  • Arrangementsansvarlig: Tone Skolt